Disclaimer

Disclaimer

Van Mulekom – Schietsport besteedt veel tijd en zorg aan de informatie die zij aanbiedt op haar website, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie.

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt voor teksten, logo´s, foto´s en illustraties. Het is niet toegestaan om deze informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Wordt deze informatie zonder toestemming gebruikt dan kan dat leiden tot gerechtelijke stappen.

De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van Van Mulekom – Schietsport. Van Mulekom – Schietsport is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze website of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

Door Van Mulekom – Schietsport per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Van Mulekom – Schietsport staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.